Barnvagnscafé

Barnvagnscafé första tisdagen i månaden kl 8-11 i församlingshemmet

Vi hälsar varmt välkomna till alla nyblivna föräldrar som vill träffas en
gång i månaden i församlingshemmet och umgås, prata och fika.
Svenska Kyrkan i Hörby är med och arrangerar och kommer även ha
aktiviteter, t.ex. sångstund, om så önskas.

Lina & Evas lanthandel
0415-70100
info@linaocheva.se
www.linaocheva.se