Byanytt

Byanytt utges av Svensköps Byförening och utkommer med 5 nr per år. Det är en politiskt obunden tidning och delas ut i svensköps socken.
Är det något som du tycker ska synas i tidningen är du välkommen att kontakta någon i redaktionen via mail nedan.

Stöd våra sponsorer och annonsörer!

Redaktionen

Linda Holmgren: lindasbilder@live.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se

Annonsera

Vill ni ha in annonser i tidningen är annonspriset är 500kr för helsida och 250 för halvsida.

Manusstopp

Tänk på att det är manusstoppen nedan om ni vill bidra

Nummer Manusstop Utgivning
1 25 Januari Mitten på Februari
2 25 April Mitten på Maj
3 25 Juli Mitten på Augusti
4 25 September Mitten på Oktober
5 25 November Mitten på December

Nummer

För alla nummer av tidningen se underval