Byföreningen

Svensköps Byförening bildades 28 januari 2009. Föreningen anordnar valborg, midsommar, luciafirande, julmarknad och har en Turistinformation öppen på sommaren.
Byföreningen distribuerar även tidningen Byanytt, som innehåller samhällsinformation och annan trevlig läsning för byborna.
Föreningens styrelse består av:

Ordförande - Roland Arvidsson
Vice ordförande - Egon Persson
Sekreterare - Mona Johnsson
Kassör - Rose-Marie Persson

Jonna Isaksson
Eva-Lena Nilsson
Inga-Lill Rodin
Leif Johnsson
Meir Levin
Niklas Edvinsson
Sara Johnsson

I Byföreningen är även ett antal ideella föreningar och ungdomssektioner representerade: 

  • Bokcirkeln – Bertil Stridh
  • EFS Missionsförening – Kerstin Almgren
  • EFS Scout – Peter Rosberg
  • Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson
  • Kilhults skola – Margareta Arvidsson
  • LRF – Roland Arvidsson
  • Kyrkan – För tillfället ingen representat
  • Svensköps IF – Karin Jonsson
  • Svensköps IF ungdomssektion – Kristina Törngren

Revisorer: Yvonne Isaksson och Ingela Brickling
Revisorssuppleanter: Kenneth Andersson och Per Isaksson
Valberedning: Bengt Jönsson (sammankallande), Eva Andersson och Emma Kronblad

Varför skall jag vara medlem i Svensköps Byförening?

Byföreningen jobbar för att behålla en levande by.
Byföreningen är också en remissinstans mot Hörby kommun när det gäller frågor som rör byn.
Det är byföreningen som anordnar valborg, midsommar, luciafirande och julmarknad
Byföreningen ger ut Byanytt med fem nummer per år.

Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i Svensköp byförening.

Bli medlem

Sätt in 50:-/person eller 150:-/familj på Bankgiro 5488-7179

Kontakt

Ordförande: Roland Arvidsson 070-928 68 18
roland.granelund@svenskop.se

Sekreterare: Mona Johnsson 0415-703 08
mona@svenskop.se

Kassör: Rose-Marie Persson 0415-700 26
rosa@horby.nu

Valberedning: Bengt Jönsson 070-6636259
bengt@harphult.se

svenskop.com: Niklas Edvinsson 070-2035509
niklas@edvinsson.info

Dokument

För föreningsprotokoll med mera se underval Dokument