Byföreningen

Svensköps Byförening bildades 28 januari 2009.

Föreningens styrelse 2020 består av:

Ordförande - Roland Arvidsson
Vice ordförande - Egon Persson
Sekreterare - Ingela Brickling
Kassör - Rose-Marie Persson

 

Linda Holmgren
Johannes Nilsson
Mona Johnsson
Sara Johnsson
Kristin Skanser
Inga-Lill Rodin
Meir Levin
Leif Johnsson

 

I Byföreningen är även ett antal ideella föreningar och ungdomssektioner representerade:

  • Bokcirkeln – Bertil Stridh
  • EFS Missionsförening – Kerstin Almgren
  • EFS Scout – Peter Rosberg
  • Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson
  • Kilhults skola – för tillfället ingen representant
  • LRF – Roland Arvidsson
  • Kyrkan – För tillfället ingen representant
  • Svensköps IF – Karin Jonsson
  • Svensköps IF ungdomssektion – Kristina Törngren

Revisorer: Yvonne Isaksson och Elisabeth Johannesson
Revisorssuppleanter: Kenneth Andersson och Per Isaksson
Valberedning: Eva Andersson(sammankallande), Emma Kronblad, Lina Hultgren
Redaktionsråd för Byanytt: Linda Holmgren, Sara Johnsson och Mona Johnsson

Varför skall jag vara medlem i Svensköps Byförening?

Byföreningen jobbar för att behålla en levande by.
Byföreningen är också en remissinstans mot Hörby kommun när det gäller frågor som rör byn.
Det är byföreningen som anordnar byns påskmässa, valborgsfirande, midsommarfirande och julmarknad.
Byföreningen publicerar och distribuerar tidningen Byanytt med fem nummer per år innehållande samhällsinformation, annonser från lokala företag och annan trevlig läsning som rör Svensköpsbygden.

Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i Svensköps byförening.

Bli medlem

Sätt in 100:-/person eller 300:-/familj på bankgiro 5488-7179 eller swisha till 123 098 89 72 (Svensköps Byförening). Ange ditt namn när du betalar.

Kontakt

Ordförande: Roland Arvidsson 0709-28 68 18
roland.granelund@svenskop.se

Sekreterare: Ingela Brickling 0702-57 01 71
ingela.brickling@yahoo.com

Kassör: Rose-Marie Persson 0415-700 26
rosa@horby.nu

Valberedning och hemsida: Eva Andersson 0709-66 13 64
eva.isabella.andersson@gmail.com

Dokument

För föreningsprotokoll med mera se underval Dokument