Årsmöte 2019

Svensköps Byförening kallar till årsmöte på Svensköpsgården onsdagen den 11 april klockan 19.00.
Stadgeenliga ärenden. Kallelse sker endast i Byanytt.
Eventuella avsägelser sker till valberedningen via Eva Andersson på 070-966 13 64 senast den 25 mars.

Passa även på att betala medlemsavgiften för 2019 på plats till en kostnad av 50:- per person eller 150:- per familj.
Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Svensköps Byförening
Styrelsen Roland Arvidsson 070-928 68 18