Byföreningen

Svensköps Byförening bildades 28 januari 2009.


Föreningens styrelse 2023 består av:

Ordförande – Roland Arvidsson
Vice ordförande – Egon Persson
Sekreterare – Ingela Brickling
Kassör – Rose-Marie Persson

Mona Johnsson
Linda Holmgren
Meir Levin
Rose-Marie Persson, adjungerad kassör
Filip Hansson
Eleonore Nilsson
Anna Molin
Sara Lovén


I Byföreningen är även ett antal ideella föreningar och ungdomssektioner representerade:

  • Bokcirkeln – Vakant
  • EFS Missionsförening – Kerstin Almgren
  • EFS Scout – Sara Holmgren & Simone Isaksson
  • Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson & Bertil Stridh
  • Kilhults skola – Sara Johnsson
  • LRF – Roland Arvidsson
  • Kyrkan – Vakant
  • Svensköps IF – Leif Johnsson
  • Svensköps IF ungdomssektion – Ingela Brickling

Revisorer: Yvonne Isaksson och Elisabeth Johannesson.
Revisorssuppleanter: Filip Hansson och Per Isaksson.
Valberedningen: Eva Andersson (sammankallande), Emma Kronblad och Lina Hultgren.
Redaktionsråd för Byanytt: Mona Johnsson, Sara Johnsson, Isabella Johnsson och Ingela Brickling.


Varför skall jag vara medlem i Svensköps Byförening?

Byföreningen jobbar för att behålla en levande by.
Byföreningen är också en remissinstans mot Hörby kommun när det gäller frågor som rör byn.
Det är byföreningen som anordnar byns påskmässa, valborgsfirande, midsommarfirande och julmarknad.
Byföreningen publicerar och distribuerar tidningen Byanytt med fem nummer per år innehållande samhällsinformation, annonser från lokala företag och annan trevlig läsning som rör Svensköpsbygden.

Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i Svensköps byförening.


Bli medlem

Sätt in 100:-/person eller 300:-/familj på bankgiro 5488-7179 eller swisha till 123 098 89 72 (Svensköps Byförening). Ange ditt namn när du betalar.


Kontakt

Ordförande: Roland Arvidsson 0709-28 68 18
roland.granelund@svenskop.se

Sekreterare: Ingela Brickling 0702-57 01 71
ingela.brickling@yahoo.com

Kassör: Rose-Marie Persson 0415-700 26
rosa@horby.nu

Valberedning: Eva Andersson 0709-66 13 64
eva.isabella.andersson@gmail.com

Webbredaktör: Malin Persson
svenskopsby@gmail.com