Byföreningen

Svensköps Byförening bildades 28 januari 2009.


Föreningens styrelse 2024 består av:

Ordförande – Roland Arvidsson
Vice ordförande – Ingela Brickling
Sekreterare – Ingela Brickling
Adjungerad kassör – Rose-Marie Persson

Mona Johnsson
Eleonore Nilsson
Meir Levin
Filip Hansson
Sara Lovén
Linnéa Nilsson
Ebba Johansson
Michael Andersson


I Byföreningen är även ett antal ideella föreningar och ungdomssektioner representerade:

  • Bokcirkeln – vakant
  • EFS Missionsförening – Kerstin Almgren
  • EFS Scout – Sara Holmgren och Simone Isaksson
  • Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson och Bertil Stridh
  • Kilhults skola – Sara Johnsson
  • LRF – Roland Arvidsson
  • Kyrkan/Hörby Församling – vakant
  • Svensköps IF – Leif Johnsson
  • Svensköps IF ungdomssektion – Ingela Brickling

Revisorer: Yvonne Isaksson och Elisabeth Johannesson.
Revisorssuppleanter: Eva Andersson och Per Isaksson.
Redaktionsråd för Byanytt: Mona Johnsson, Sara Johnsson, Isabella Johnsson och Ingela Brickling.


Varför skall jag vara medlem i Svensköps Byförening?

Byföreningen jobbar för att behålla en levande by.
Byföreningen är också en remissinstans mot Hörby kommun när det gäller frågor som rör byn.
Det är byföreningen som anordnar byns påskmässa, valborgsfirande, midsommarfirande och julmarknad.
Byföreningen publicerar och distribuerar tidningen Byanytt med fem nummer per år innehållande samhällsinformation, annonser från lokala företag och annan trevlig läsning som rör Svensköpsbygden.

Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i Svensköps byförening.


Bli medlem

Sätt in 100:-/person eller 300:-/familj på bankgiro 5488-7179 eller swisha till 123 098 89 72 (Svensköps Byförening). Ange ditt namn när du betalar.


Kontakt

Ordförande: Roland Arvidsson 0709-28 68 18
roland.granelund@svenskop.se

Sekreterare: Ingela Brickling 0702-57 01 71
ingela.brickling@yahoo.com

Kassör: Rose-Marie Persson 0415-700 26
rosa@horby.nu

Webbredaktör: Malin Persson
svenskopsby@gmail.com