Byanytt

Byanytt utges av Svensköps Byförening och utkommer med 5 nr per år. Det är en politiskt obunden tidning och delas ut i svensköps socken.

Är det något som du tycker ska synas i tidningen är du välkommen att kontakta någon i redaktionen via mail nedan.


Redaktionen

Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Ingela Brickling: ingela.brickling@yahoo.com
Isabella Johnsson: bella_thell@hotmail.com


Annonsera

Vill ni ha in annonser i tidningen är annonspriset är 500 kr för helsida, 250 kr för halvsida och 1/4 sida 150 kr. Annonserna bekostar tryckningen av Byanytt, vi tar tacksamt emot fler annonsörer!
Upplaga: 500 exemplar av Byanytt varje nummer.


Manusstopp

Tänk på att det är manusstoppen nedan om ni vill bidra.

Nummer Manusstop Utgivning
1 31 Januari Februari
2 30 April Maj
3 31 Juli Augusti
4 30 September Oktober
5 30 November December

Nummer

För alla nummer av tidningen – klicka här.